Tìm hiểu ngành Khoa học môi trường tại Đại học Deakin Úc

Published On 18/03/2021 | By Lona Ngọc Tú | Đại học, News, Trường Tại Úc

Ngành Khoa học môi trường tại Deakin

Nếu bạn muốn bảo tồn động thực vật cho thế hệ tương lai, nghiên cứu hệ sinh thái nước ngọt và vùng biển đa dạng hoặc đóng góp vào sự phát triển bền vững và quản lý môi trường thì các khóa học ngành Khoa học môi trường tại Deakin sẽ cho bạn nhiều lựa chọn hấp dẫn.

Du học Úc ngành Khoa học môi trường tại Đại học Deakin

Ngành Khoa học Môi trường là gì? Tôi có thể học những gì?

Quản lý và phát triển môi trường bền vững

Quản lý và phát triển môi trường bền vững là một lĩnh vực đa ngành nghề chú trọng vào việc đưa ra giải pháp cho các vấn đề môi trường có sức ép lớn của thế giới. Chú trọng vào giải quyết các vấn đề thực tế và sự phát triển giải pháp ứng dụng đối với các vấn đề môi trường ở cấp độ địa phương, quốc gia và quốc tế.

Phát triển vùng bền vững

Toàn cầu hóa, gia tăng dân số, điều chỉnh cơ cấu kinh tế, và thay đổi khí hậu có sự tác động đến kinh tế vùng miền và môi trường cộng đồng trên toàn thế giới. Điều này cũng gây ra nhiều hệ quả, nhưng thông qua những phân tích và kế hoạch thích hợp, những thay đổi này có thể được kiểm soát để tạo ra các cơ hội mới về môi trường, xã hội và kinh tế cho từng vùng  miền.

Bảo tồn sinh học và thiên nhiên hoang dã

Chú trọng vào giải quyết các vấn đề thực tế và các giải pháp ứng dụng đối với các vấn đề về bảo tồn và thiên nhiên hoang dã. Có được kiến thức lý thuyết và kinh nghiệm thực tiễn trong nghiên cứu sinh thái học, quản lý cảnh quan và thực vật và quản lý và bảo tồn đa dạng sinh học.

Xem thêm  Đại học Deakin tuyển sinh kỳ tháng 7/2016 với nhiều chương trình thú vị

Phát triển vùng bền vững

Toàn cầu hóa, gia tăng dân số, điều chỉnh cơ cấu kinh tế, và thay đổi khí hậu có sự tác động đến kinh tế vùng miền và môi trường cộng đồng trên toàn thế giới. Điều này cũng gây ra nhiều hệ quả, nhưng thông qua những phân tích và kế hoạch thích hợp, những thay đổi này có thể được kiểm soát để tạo ra các cơ hội mới về môi trường, xã hội và kinh tế cho từng vùng  miền.

Sinh học hải dương

Nhà sinh học hải dương nghiên cứu cách mà các sinh vật biển tương tác với môi trường sống và các chức năng của hệ sinh thái biển. Nghiên cứu sinh học hải dương ở môi trường biển với độ đa dạng sinh học cao nhất ở Úc.

Thạc sỹ Khoa học (Nghiên cứu)

Khóa học đầu tiên trong lĩnh vực này tại Đại học Deakin – khóa Thạc sỹ khoa học (nghiên cứu) là một khóa học đặc biệt. Sự kết hợp tuyệt vời giữa thực hành và nghiên cứu cung cấp cho bạn sự chuyển tiếp lý tưởng giữa học đại học và bằng tiến sỹ. Sinh viên có sự lựa chọn linh hoạt nhiều chuyên ngành thông qua sở thích nghiên cứu và khát vọng nghề nghiệp.

Liên hệ với đại diện tuyển sinh DEAKIN tại Việt Nam để được hỗ trợ tốt nhất cho hồ sơ của bạn:

  • Hotlines: 093 409 2662 – 093 409 9070
  • Email: inec@inec.vn
Xem thêm  Cùng khám phá 1 số loại học bổng du học lớn tại Úc

Like this Article? Share it!

About The Author