Hệ thống giáo dục Úc | Kiến Thức Du Học Úc 2021

Hệ thống giáo dục Úc

Úc ngày nay đang là điểm đến lý tưởng dành cho SV quốc tế, trong đó có sinh viên Việt Nam; đặc biệt là từ sau khi có sự thay đổi tích cực trong visa du học Úc. Cùng khám phá hệ thống giáo dục Úc với INEC nào!

du-hoc-uc

Một quốc gia, một hệ thống văn bằng:

– Điểm khác biệt của hệ thống giáo dục Úc so với nhiều quốc gia khác là hệ thống bằng cấp Úc (Australia Qualifications Framework – AQF). Hệ thống AQF liên kết 15 loại văn bằng ĐH, giáo dục dạy nghề và phổ thông thành một hệ thống quốc gia.

– Nếu bạn đang theo học một văn bằng trong hệ thống AQF, bạn có thể tin tưởng rằng cơ sở giáo dục của bạn được Chính phủ ủy quyền và được chứng nhận chất lượng trên toàn quốc, cũng như bằng cấp của bạn hay các văn bằng trong hệ thống AFQ khác là thực.

– Hệ thống AQF cũng tạo thuận lợi hơn cho bằng cấp của bạn được các Chính phủ nước ngoài công nhận. Khi các nhà tuyển dụng quốc tế nhìn thấy bằng cấp của bạn, họ biết rằng bằng cấp đó đại diện cho một nền giáo dục đẳng cấp thế giới trong một xã hội hiện đại, dân chủ và công nghệ tiên tiến.

Sơ đồ dưới đây mô tả cơ cấu của hệ thống AQF, những lộ trình học tập điển hình bạn có thể tìm hiểu sâu hơn với những thông tin chi tiết bên dưới.

co-cau-he-thong-aqf

Trung học phổ thông:

– Chương trình giảng dạy bao gồm các môn học phổ thông và các khóa huấn nghệ nhằm chuẩn bị cho HS thi vào các trường ĐH, hoặc tiếp tục theo đuổi các chương trình đào tạo hay tìm kiếm việc làm. HS, ngoài việc đi học đầy đủ, còn phải làm các bài kiểm tra quy mô và tham dự các kỳ thi chính thức. Ngoài ra, HS cũng có thể làm một số bài kiểm tra chung. Tùy theo mỗi môn, HS có thể cần vận dụng kỹ năng, chứng tỏ sự hiểu biết, hoặc tham dự các hoạt động như: biểu diễn, làm đề án, hoạt động theo nhóm hay đi thực tập.

– Du HS có thể ghi danh theo học ở bất cứ trình độ giáo dục phổ thông nào như tiểu học, THCS, THPT… Tuy nhiên chỉ hai năm cuối của bậc trung học(nhằm hoàn tất Chứng chỉ tốt nghiệp THPT) là nằm trong hệ thống AQF.

– Một số trường trung học tại Úc đào tạo HS theo các tiêu chuẩn quốc tế, bao gồm cả kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc tế (International Baccalaureate).

Tại mỗi tiểu bang và lãnh thổ, bằng tốt nghiệp THPT được gọi bằng một số tên khác nhau:

cac-vung-lanh-tho-uc

Các khóa đào tạo Anh ngữ:

Các khóa huấn luyện Anh ngữ ở nhiều trình độ nhằm giúp HS nâng cao trình độ Anh ngữ, hội đủ điều kiện của các cơ sở giáo dục, hoặc để chuẩn bị thi các văn bằng Anh ngữ được quốc tế công nhận.

Các khóa học cơ bản và khóa học chuyển tiếp:

– Hệ thống AQF bao gồm hầu hết các khóa học và các khóa đào tạo mà du HS, với thị thực du học, ghi danh theo học. Tuy nhiên có một số khóa học dành cho HS quốc tế đã được đăng ký với Chính phủ Úc nhưng lại không nằm trong hệ thống AQF.

– Các khóa học không nằm trong hệ thống AQF thường được biết dưới tên là Foundation Studies hoặc Bridging (Dự bị đại học hoặc Cao đẳng chuyển tiếp) tức các khóa học cơ bản hoặc khóa học chuyển tiếp.

Các loại văn bằng đào tạo và dạy nghề:

Các loại bằng cấp do các cơ sở giáo dục dạy nghề và đào tạo bao gồm các Chứng chỉ nghề I-IV, Văn bằng chuyên nghiệp và văn bằng chuyên nghiệp cao cấp (Diploma và Advanced Diploma).

CÁC LOẠI VĂN BẰNG

THỜI GIAN HỌC

Chứng Chỉ Nghề cấp I – Certificate I 4-6 tháng
– Chứng Chỉ Nghề cấp I chuẩn bị cho HS đảm trách một số hoạt động có tính cách thông lệ và được định rõ rệt.

– Các ứng dụng của Chứng Chỉ Nghề cấp I bao gồm một số các kỹ năng có liên quan đến công việc kể cả kỹ năng truy tìm và tham gia, các kỹ năng hướng dẫn bao quát và có thể bao gồm các kỹ năng trong môi trường làm việc theo nhóm.

Chứng Chỉ Nghề cấp II – Certificate II 6-8 tháng
– Chứng Chỉ Nghề cấp II trang bị cho HS kiến thức và những kỹ năng chuyên môn để có thể thực hiện một số công việc khác nhau, hoặc giúp HS áp dụng kiến thức trong những tình huống nhất định và mỗi tình huống đều có một số chọn lựa được xác định rõ rệt.

– HS sẽ phải chịu trách nhiệm phần nào về chất lượng kết quả thực hiện. Các ứng dụng có thể bao gồm một số công việc phức tạp hoặc các công việc mới lạ đòi hỏi trách nhiệm của mỗi cá nhân có thể được thể hiện qua tinh thần làm việc đồng đội.

Chứng Chỉ Nghề cấp III – Certificate III 12 tháng
– Chứng Chỉ Nghề cấp III trang bị cho HS một khả năng chuyên môn và kiến thức sâu rộng trong việc chọn lựa, thích nghi và đem kiến thức cũng như các kỹ năng chuyên môn sang ứng dụng trong các môi trường mới.

– HS cũng có khả năng đưa ra những ý kiến chuyên môn và có thể đứng ra giải quyết một số vấn đề trong một số môi trường làm việc khá phức tạp đi đôi với những giải pháp khác nhau. HS có thể thực tập theo đội và được giao trách nhiệm phối hợp một số hoạt động của nhóm hoặc đội.

Chứng Chỉ Nghề cấp IV – Certificate IV 12-18 tháng
– Chứng Chỉ Nghề cấp IV trang bị cho HS một khả năng chuyên môn và kiến thức sâu rộng bao gồm nhiều hoạt động khác nhau trong những tình huống phức tạp và không theo một tập quán nhất định.

– HS có thể chứng tỏ khả năng lãnh đạo và hướng dẫn bản thân cũng như người khác, và đồng thời có khả năng đưa ra hướng giải quyết chuyên môn cho các vấn đề không theo tập quán thông thường hoặc trong những tình huống bất ngờ.

Văn Bằng Chuyên Nghiệp – Diploma (hay còn gọi là Cao đẳng) 18-24 tháng
– Một số trường đại học cũng mở các khóa học cho trình độ Văn Bằng Chuyên Nghiệp.
Chương trình học trang bị cho HS các kiến thức và khả năng chuyên môn sâu rộng trong các lãnh vực như đặt kế hoạch, đề xướng các phương thức mới cho việc ứng dụng kỹ năng chuyên môn hay kiến thức nhằm thỏa mãn các yêu cầu về quản lý và/hoặc chuyên môn.

– Ngoài ra HS còn được trang bị khả năng và kiến thức sâu rộng trong lãnh vực đánh giá và điều phối. HS tham gia các công việc có tính cách thường xuyên, tham dự việc lên kế hoạch và đánh giá theo từng nhóm từng đội và đôi khi làm công tác phối hợp nhóm.

Văn Bằng Chuyên Nghiệp Cao Cấp – Advanced Diploma (Cao đẳng Nâng cao) 2-3 năm
– Một số trường đại học cũng mở các khóa học cho trình độ Văn Bằng Chuyên Nghiệp Cao Cấp.
Chương trình học trang bị cho HS các kiến thức và khả năng chuyên sâu cho việc phân tích, chẩn đoán, thiết kế, lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá đối với các chức năng có liên hệ về mặt quản lý và/hoặc chuyên môn.

– HS cũng học hỏi các kỹ năng chuyên môn như ấn định các tiêu chuẩn, ứng dụng, kiến thức hoặc các thủ tục mới. HS sẽ được học cách áp dụng những nguyên tắc cơ bản, những kỹ thuật phức tạp có liên hệ đến những chức năng chuyên biệt hoặc khác nhau trong những tình huống thay đổi.

– Ngoài ra HS còn tham gia vào việc khai triển kế hoạch tổng quát, ngân sách hay chiến lược. HS cũng học hỏi để biết rõ phận sự và nhận trách nhiệm thực hiện mục tiêu cho chính bản thân và người khác.

 

Chứng chỉ tốt nghiệp nghề (Vocational Graduate Certificate):

– Một số trường ĐH cũng tổ chức những khóa Chứng chỉ tốt nghiệp nghề.

– Khóa học này có liên quan đến việc tự phát triển và đạt được những kiến thức và kỹ năng trong các lĩnh vực bao quát hoặc chuyên biệt dựa vào những kiến thức và kỹ năng đã có sẵn.

Văn bằng tốt nghiệp nghề (Vocational Graduate Diploma):

– Một số trường ĐH cũng tổ chức những khóa Văn Bằng Tốt Nghiệp Nghề.

– Chương trình có liên quan đến bề rộng, chiều sâu và sự phức tạp của những chức năng chính mang tính bao quát và/hoặc chuyên môn cao trong các giai đoạn khởi đầu, phân tích, thiết kế, lên kế hoạch, thực hiện và đánh giá trong các phạm vi mang tính thay đổi và/hoặc chuyên môn cao.

Giáo dục bậc Đại học:

Các trường ĐH và các cơ sở giáo dục CĐ được công nhận tại Úc có các khóa học với các loại bằng cấp sau:

CÁC LOẠI VĂN BẰNG

THỜI GIAN HỌC

Bằng Phó Cử nhân – Associate Degree

2 năm
– Bằng Phó Cử nhân là văn bằng kéo dài 2 năm. HS có thể ghi danh theo học văn bằng này sau khi hoàn tất lớp 12, chứng chỉ nghề III hoặc IV. Đây là văn bằng thứ cấp cho phép HS hoàn tất trong thời gian ngắn hơn chương trình Cử nhân. Với văn bằng này, HS có thể tiếp tục chuyển sang chương trình Cử nhân nhằm học hỏi các nguyên tắc, khái niệm một cách chi tiết và chuẩn bị chuyên môn, hoặc tiếp tục chuyển sang chương trình Văn bằng chuyên nghiệp cao cấp nhằm học hỏi những kỹ năng chuyên nghiệp.

– Chương trình học liên quan đến những kiến thức cơ bản theo chiều hướng nghiên cứu của một lĩnh vực học tập. Nội dung về mặt khái niệm và lý thuyết được hướng dẫn một cách khái quát, thường bao gồm nhiều ngành học và phát triển kỹ năng phổ thông cho những công việc có liên quan đến các ngành này.

– Chương trình Phó Cử nhân có mở tại các trường ĐH, các cơ sở giáo dục CĐ tự công nhận và tại các trường CĐ và chuyên nghiệp (tư nhân và công lập) hội đủ các điều kiện chuyên biệt.

Bằng Cử nhân – Bachelor Degree
Bằng Cử nhân (Danh Dự) – Bachelor Degree (Honours)
Tối thiểu 3 năm
4 năm
– Bằng Cử nhân là văn bằng cơ bản cấp ĐH và cũng là văn bằng cơ bản để được xếp vào thành phần chuyên nghiệp. Tuy nhiên, có một số nghề nghiệp đòi hỏi phải có thêm một số bằng cấp chuyên môn phụ thì mới được công nhận.

– Chương trình học đòi hỏi HS phải thu thập kiến thức một cách có hệ thống và mạch lạc, học hỏi chi tiết các nguyên tắc và các khái niệm cũng như các phương thức giải quyết vấn đề liên hệ. HS sẽ phát triển các khả năng đặt nặng vấn đề lý thuyết và quan điểm để có thể thông hiểu và đánh giá các thông tin, khái niệm và chứng cớ mới từ nhiều nguồn khác nhau. Ngoài ra, HS còn phát triển khả năng xem xét lại, củng cố, nới rộng và áp dụng các kiến thức cũng như các kỹ thuật đã học.

– Chương trình học thường liên quan đến những môn học chính trong một lĩnh vực có sẵn sách vở và tài liệu. Chương trình học cũng giúp HS đào sâu vào các đề tài chuyên môn và phát triển đến một trình độ cao hơn và chuẩn bị cho HS tiếp tục theo đuổi việc học ở bậc sau ĐH nếu muốn.

– Sau khi đã tốt nghiệp Cử nhân, HS có thể tiếp tục học thêm một năm nữa để lấy Bằng Cử nhân Danh dự. HS theo học các khóa học Cử nhân kéo dài 4 năm hoặc lâu hơn cũng có thể được cấp Bằng Cử nhân Danh dự nếu đạt kết quả xuất sắc trong suốt thời gian theo học.

Chứng Chỉ sau Ðại học – Graduate Certificate 6 tháng
   Ðể lấy Chứng chỉ Sau ĐH, thông thường SV phải trau dồi khả năng chuyên môn đã được rèn luyện trong chương trình  ĐH, hoặc phát triển kiến thức và tay nghề chuyên môn của một ngành nghề khác.
Văn Bằng sau Ðại học – Graduate Diploma 12 tháng
   Ðể lấy Văn bằng Sau ĐH, thông thường SV phải trau dồi khả năng chuyên môn đã được rèn luyện trong chương trình ĐH, hoặc phát triển kiến thức và tay nghề chuyên môn của một ngành nghề khác. Văn bằng này có thể được mô tả như là một văn bằng dành cho SV có trình độ chuyên môn cao hơn nhờ biết thu thập kiến thức một cách có hệ thống và mạch lạc.
Bằng Thạc sỹ – Masters Degree 1-2 năm
– Ðể lấy bằng Thạc sỹ, SV cần phải nâng cao khả năng hoặc nghề nghiệp chuyên môn. SV có thể lấy bằng Thạc sỹ qua công trình nghiên cứu, hoặc kết hợp giữa việc học và nghiên cứu. Theo lệ thường, chương trình học đòi hỏi SV phải trau dồi kiến thức chuyên môn qua việc tự khảo cứu.

– Thời gian học lấy Bằng Thạc sỹ là một năm cho những HS đã tốt nghiệp Bằng Cử nhân Danh dự, hoặc 2 năm cho những HS chỉ tốt nghiệp Bằng Cử nhân.

Bằng Tiến sĩ – Doctoral Degree điển hình 3 năm
Bằng Tiến sĩ là văn bằng cao nhất do các trường ĐH tại Úc cấp. Mặc dù đây là văn bằng chuyên về nghiên cứu, một số chương trình Tiến sĩ, ngoài công trình nghiên cứu, còn có các môn học kèm theo. Bằng Tiến sĩ gồm có 3 phần:

1. Một bản báo cáo về công trình nghiên cứu, thí nghiệm hoặc một phương pháp tiếp cận mới có hệ thống cho một lĩnh vực nào đó.
2. Một công trình nghiên cứu nguyên thủy mà kết quả nghiên cứu đã có sự đóng góp quan trọng về mặt kiến thức và sự hiểu biết và/hoặc ứng dụng của kiến thức này trong một chuyên ngành hoặc một lĩnh vực học tập nào đó.

3. Một luận án có trình tự và đầy đủ chi tiết chứng minh mối liên hệ của công trình nghiên cứu đối với một chuyên ngành hoặc lĩnh vực học tập trên một bình diện rộng lớn.

 

Liên hệ đại diện tại Việt Nam:

Công ty du học INEC:

ĐC: 138 Trần Nhân Tôn, phường 2, quận 10, TP.HCM

ĐT: (08) 3938 1080 Hotline: 0935 318 104 – 0903 361 453

Email: suong@inec.vn YM!: inec.tuvanonline7 Skype: inec.tuvanonline7

Website: www.inec.vn Facebook: du hoc Uc – New Zealand INEC

Những ưu đãi hấp dẫn nhất từ INEC trong năm 2013:

– Miễn 100% phí dịch thuật hồ sơ.

– Miễn phí kiểm tra tiếng Anh đầu vào.

– Giới thiệu giáo viên chuyên luyện IELTS, TOEFL có trình độ chuyên môn cao & tận tình.

– Hướng dẫn chọn ngành nghề phù hợp với học lực HS & tài chính gia đình.

– Miễn phí tham dự và quà tặng tại hội thảo và các buổi gặp gỡ đại diện trường.

– Miễn phí cung cấp thông tin học bổng mới nhất & hướng dẫn cách thức nộp đơn.

– Tặng lệ phí visa* & hỗ trợ thủ tục xin visa với tỉ lệ thành công cao.

– Tặng vé máy bay* hoặc hỗ trợ đăng ký mua máy bay giá rẻ.

– Hỗ trợ tìm nhà ở & đăng ký đón sân bay.

– Liên hệ SV cũ hướng dẫn SV mới sang, hỗ trợ hồ sơ phụ huynh sang thăm thân.

– Hỗ trợ SV trong suốt quá trình học tập tại Úc và 3 tháng sau khi tốt nghiệp.

(*): Áp dụng có điều kiện

Nguồn: Studying Australia

One Response to Hệ thống giáo dục Úc

  1. Cún says:

    Bài viết chi tiết quá, cảm ơn admin nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *